De Stichting Binnenstadscentrum heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan De Stichting Binnenstadscentrum te schenken. Onderstaand vind je voor de Stichting Binnenstadscentrum de ANBI-gegevens op een rij.

Stichting Binnenstadscentrum
Verdronkenoord 44
1811 BG Alkmaar
tel. 072-5117578
info@binnenstadscentrum.nl / www.binnenstadscentrum.nl

Stichting Binnenstadscentrum bestaat uit:
Wijkcentrum De Eenhoorn – Verdronkenoord 44 in Alkmaar
Ontmoetingscentrum De Sociëteit – Luttik Oudorp 78 in Alkmaar
Ontmoetingscentrum De Blekerij – Blekerskade 16 in Alkmaar

IBAN: NL79RABO0376471735

BIC: RABONL2U

Inschrijvingsnummer KVK: 41238601

RSIN nummer 008451333

Doelstelling stichting: Het verrichten of doen verrichtten van werkzaamheden op sociaal cultureel gebied. Onder andere recreatie, educatie, emancipatie en samenlevingsopbouw.

Samenstelling bestuur:
Dagelijks Bestuur
                                         – voorzitter
P.C. van Bolderick         – penningmeester
A. Beerse                         – secretaris

Algemeen Bestuur
C. van Wonderen
F. Stilma
I. Defourny
T. Kamp

Stichting Binnenstadscentrum heeft geen beloningsbeleid voor bestuurders.
Het beloningsbeleid voor personeel van Stichting Binnenstadscentrum is conform CAO Zorg en Welzijn.

Documenten zoals het meest actuele beleidsplan en het laatst beschikbare financiële jaargegevens zijn hieronder te vinden.

Ondernemingsplan De Eenhoorn en De Societeit 2019/2020: Download
Activiteiten De Eenhoorn 2019 Download
Activiteiten De Societeit 2019 Download
Statuten Download
Financieel overzicht verantwoording 2018 Download
Toelichting verantwoording gemeente 2018 Download